Moja oferta

Swoim pacjentom oferuję sesje psychoterapii indywidualnej i poradnictwa psychologicznego. Pomagam osobom, które doświadczają szeregu problemów, w szczególności osobom borykającym się z sytuacjami kryzysu (emocjonalnego, życiowego, kryzysu w relacjach z innymi), czy cierpiącym z powodu depresji lub zaburzeń lękowych (nerwic). Sesje poradnictwa skierowane są szczególnie do osób doświadczających żałoby, poczucia osamotnienia, lub beznadziejności.

Kryzysem życiowym, emocjonalnym

Niskim poczuciem własnej wartości, skuteczności

Stresem

Depresją, obniżonym nastrojem, spadkiem aktywności